Kiekvienais metais Panevėžio Juozo Balčikonio Alumni vienam gimnazijos mokiniui apmoka Lietuvos Junior Achievement organizuojamą ekonomikos stovyklą.

2017 stipendija

Domas Semėnas 2017 metais gavo 250Eur JBG Alumnai stipendiją dalyvauti Lietuvos Junior Achievement organizuotoje ekonomikos stovykloje. Savo įspūdžius įamžino video.